Flag of Sweden

The Swedish flag consists of a yellow cross on a blue background

Flag of Sweden

The design and colours are inspired by the Swedish Coat of Arms from 1442, blue divided by gold. Blue and yellow have been used as Swedish colours at least since 1275. The current design is from 1906.

Kungsgatan

Flag of Sweden

OFFICE

null

Kungsgatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Carolina Romare/imagebank.sweden.se

Menu