Girl running

Midsummer is one of Sweden’s most beloved holidays and ever since pagan times Swedes have celebrated the longest day of the year, around the time of the summer solstice

Girl running

Since the 1950’s we have celebrated Midsummer on Midsummer Eve, which is always on a Friday between June 19 and June 25.

Kungsgatan

Girl running

STORE

null

Kungsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Carolina Romare/imagebank.sweden.se

Menu